Privacy beleid

Deze informatie wordt verstrekt door Ismar Healthcare. Ismar Healthcare doet er alles aan om de privacy van de gebruikers van deze website te beschermen. Ismar Healthcare verkoopt, wisselt, noch huurt de persoonlijke identificeerbare informatie van zijn gebruikers aan derden. Ismar Healthcare verzamelt geen persoonlijke identificeerbare informatie over haar gebruikers behalve wanneer specifiek en bewust verstrekt door dergelijke gebruikers. Een gebruikers persoonlijke identificeerbare informatie mag door Ismar Healthcare worden gebruikt om de diensten aan haar gebruikers te verbeteren of om het nut van deze website te verbeteren.

Ismar Healthcare mag haar gebruikers online onderzoeken, formulieren en vragenlijsten aanbieden ten aanzien van hun opinies en/of andere informatie. Dergelijke onderzoeken zijn volledig vrijwillig. Om het even welke voorgelegde informatie mag uitgewisseld worden met andere bedrijven op een gezamelijke basis, maar Ismar Healthcare zal dergelijke bedrijven niet voorzien van enige informatie betreffende de identiteit van de individuele gebruiker.

De gebruikers moeten weten dat Ismar Healthcare een "cookie" mag plaatsen in de browser files van de computer van de gebruiker. De “cookie” bevat geen enkele persoonlijke identificeerbare informatie. De meeste web browsers accepteren automatisch cookies, maar een gebruiker kan gewoonlijk zijn browser wijzigen om te verhinderen dat cookies worden aanvaard.