Risicocalculatoren voor de berekening van de kans op prostaatkanker

http://deb.uthscsa.edu/URORiskCalc/Pages/calcs.jsp Introductie

  • Bij mannen met een verdacht digitaal rectaal onderzoek (DRE) en/of verhoogde prostaat-specifiek antigeen (PSA) waarde kan prostaatkanker (PCa) worden bevestigd door een prostaatbiopsie. Een prostaatbiopsie kan pijn, bloedingen en infecties veroorzaken. Daarom is het belangrijk om voor de biopsie het risico dat de biopsie kankercellen zal bevatten te bepalen. (Meer info: Prostaatkanker diagnose)
  • PCa is niet levensbedreigend bij alle mannen met deze ziekte; de meeste mannen zullen uiteindelijk sterven aan andere oorzaken dan PCa. Daarom worden beslissingen over het tijdstip en de aard van de behandeling vaak bepaald naar aanleiding van inschatting van het risico dat de tumor zich uiteindelijk zal verspreiden of uitzaaien (d.w.z. naar de lokale lymfeklieren of op afstand naar b.v de wervelkolom met eventueel de dood als gevolg). (Meer info: Prostaatkanker diagnose)

Een enkele klinische variabele kan het resultaat van een prostaatbiopsie of de potentiële progressie van de tumor niet voorspellen. De beste voorspelling van het individuele risico wordt verkregen door een combinatie van verschillende klinische variabelen.

Beschikbare risicocalculatoren

calculator

Verschillende PCa onderzoeksinstellingen hebben tabellen ontwikkeld om het risico van PCa bij een biopsie en de kans op progressie van de tumor te voorspellen. Deze worden risicocalculatoren genoemd en bestaan uit voorspellende tabellen of nomogrammen. Zij zijn ontwikkeld om de arts en de patiënt te helpen in de beslissing of het uitvoeren van een prostaatbiopsie nodig is en, als PCa door een biopsie wordt bevestigd, welke behandelingstherapie het meest aangewezen is. Zij zijn gebaseerd op de kennis en de correcte beoordeling van klinische gegevens van de patiënt. Daarom wordt het sterk aangeraden om de risicocalculatoren in overleg met uw arts te gebruiken.

Een selectie van bekende risicocalculatoren, die via het internet toegankelijk zijn, is weergegeven in Tabel 1. Zij verschillen ten aanzien van de bevolking (VS of Europees) die is bestudeerd en de klinische gegevens die bekend moeten zijn voor het berekenen van het risico, alsmede het feit of het individu

  • (nog) geen biopsie heeft gehad (d.w.z. pre-biopsie bij mannen met een verdachte DRE en/of verhoogde PSA waarde)
  • (nog) niet is behandeld (b.v. pre-operatief bij patiënten met een positieve biopsie).

 

Tabel 1: Sommige bekende risicocalculatoren
Predictieve tabellen Nomogrammen
  Kanker Risico Calculator voor prostaatkanker
Voor een biopsie, VS
  Prostaat Risico Indicator
Voor een biopsie, Europa
Partin Tabellen
Pre-operatief, VS
Centrum voor Prostaat Ziekte Onderzoek (CPDR)
Pre-operatief, VS
  Kattan of Memorial Sloan-Kettering Kanker Centrum (MSKCC)
Pre-operatief, VS
  Prostaat Risico Indicator
Pre-operatief, Europa

 

De meeste calculatoren combineren de volgende klinische gegevens om het risico van PCa progressie te voorspellen:

  • leeftijd (d.w.z. houdt rekening met de levensverwachting)
  • PSA waarde
  • stadium (TNM: tumor, (lymfe)knopen, metastasen)
  • Gleason score.

Sommige voegen ook het aantal of het percentage positieve biopten toe, de hoeveelheid kanker gevonden in het biopt en/of andere informatie (b.v. stralingsdosis, het gebruik van hormoontherapie).

De Kanker Risico Calculator voor prostaatkanker is op dit moment de enige risicocalculator die rekening houdt met de PCA3 Score. Voor meer informatie zie: http://deb.uthscsa.edu/URORiskCalc/Pages/calcs.jsp  

Bereken je eigen kans op prostaatkanker (progressie)

Gelieve hieronder aan te duiden welke van het volgende voor u van toepassing is en u zult worden geleid naar de aangewezen risicocalculator(en).

Voor een biopsie bij verdenking op prostaat kanker (verdachte DRE / verhoogde PSA)

Pre-operatief bij bevestigde prostaat kanker (positieve biopsie, pre-behandeling)