Vragen & Antwoorden

Helpt de PCA3 Score alleen bij de beslissing of een biopsie nodig is of kan ze ook gebruikt worden om agressieve van niet agressieve (indolente) kanker te onderscheiden?

Antwoord van de PCA3 redactie
Prof. Hendrik Van Poppel
15/02/2012

De PCA3 test verstrekt extra informatie die u en uw uroloog kan helpen bij de beslissing of een biopsie nodig is of kan worden uitgesteld (zie ook PCA3 achtergrondinformatie). Andere factoren zoals uw leeftijd, de grootte van uw prostaat, de prostaat-specifiek antigeen (PSA) waarde en de uitkomst van het digitaal rectaal onderzoek (DRE) worden ook in overweging genomen bij deze beslissing.

De uitkomst van de PCA3 test, PCA3 Score, geeft de kans weer dat er prostaatkanker in de biopsie zal gevonden worden: hoe hoger de PCA3 Score, hoe groter de kans op het vinden van kanker in de biopsie (d.w.z. een positieve biopsie). Dit betekent dat een biopsie kan worden aanbevolen als uw PCA3 Score hoog is of kan worden uitgesteld/vermeden als uw PCA3 Score laag is (zie ook Hoe moet de PCA3 Score geïnterpreteerd worden?).

Recente studies suggereren dat de PCA3 Score ook een onderscheid kan maken tussen agressieve en niet agressieve/indolente kanker (zie ook PCA3 achtergrondinformatie en PCA3 Utility). Als kanker in de biopsie wordt gevonden, kan de PCA3 Score aanvullende informatie geven over de aggressiviteit van de kanker. Dit kan helpen bij de beslissing welke behandeling zou moeten worden toegepast, b.v. of actieve behandeling zoals een operatie of bestraling nodig is of dat uitgestelde therapie (regelmatige controle om te monitoren of de kanker groeit/zich verspreidt op basis van DRE, PSA en/of PCA3) een alternatief is. Hoe hoger de PCA3 Score, hoe groter de kans dat de kanker agressief is.

Als men klinische onderzoeken met elkaar vergelijkt dan blijkt dat de mediane PCA3 Score rond de 20 lag bij mannen met niet agressieve/indolente kanker en rond de 50 bij mannen met agressieve kanker. Er kan dus verondersteld worden dat als er kanker gevonden wordt in de biopsie, een PCA3 Score < 20 suggereert dat de kanker niet agressief/indolent is, en dat uitgestelde therapie een geschikte (eerste) behandelingsmogelijkheid is [1]. In de beslissing welke therapie het meest geschikt is moeten echter ook andere factoren die een indicatie geven over de agressiviteit van de kanker in overweging genomen worden, bijvoorbeeld de Gleason score en het tumor volume.

1. van Poppel H, et al. The relationship between PCA3 and prostate cancer significance. BJU Int 2012;109:360-6